IMG_4437.jpg Осата, която трябваше да се изкъпе след това Thumbnails Най-странните изкуствени зайци в Пирот Осата, която трябваше да се изкъпе след това Thumbnails Най-странните изкуствени зайци в Пирот Осата, която трябваше да се изкъпе след това Thumbnails Най-странните изкуствени зайци в Пирот
Дръвцата май ги нямаше там преди да паркираме за около 15-20 минути