000011r2.jpg Thumbnails лешпери,  може би пролет / лято 2003та Thumbnails лешпери,  може би пролет / лято 2003та Thumbnails лешпери,  може би пролет / лято 2003та
black sea at noon