img_6317.jpg The streets of Kavarna Thumbnails Машината имаше нужда от човешка ръка The streets of Kavarna Thumbnails Машината имаше нужда от човешка ръка The streets of Kavarna Thumbnails Машината имаше нужда от човешка ръка
Банката
Като че ли единствено банките обръщаха внимание на старите сгради, а на Петьо това му правеше впечатление. Мечтаеше един ден да работи в банка.