img_6873.jpg The streets of Kavarna Thumbnails На стоп до морето The streets of Kavarna Thumbnails На стоп до морето The streets of Kavarna Thumbnails На стоп до морето
Кокоша опасност
Петьо имаше страх от кокошки. Те нямаха език като кучето, за да го оближат, но можеха да го накълват. Затова се стараеше да стои надалече от тях.