IMG_7230.jpg и работеха в синхрон с капитана за избягването на евентуален сблъсъкThumbnailsмайски залези на яхтаи работеха в синхрон с капитана за избягването на евентуален сблъсъкThumbnailsмайски залези на яхта
да посрещат залези в морето