IMG_0934.jpg bahnstadt, heidelberg 2014Thumbnailsзелен фасул, ряховоbahnstadt, heidelberg 2014Thumbnailsзелен фасул, ряхово
глад за картофи
Колорадски бръмбар. Това е един от най-опасните вредители по картофите. За изходен негов център се смята Северна Америка, а у нас за пръв път е установен в края на 50-те години на миналия век.

В нашите условия в зависимост от климатичните условия, надморската височина и хранителните източници се развиват от едно до три поколения годишно. Бръмбарът зимува в почвата на дълбочина до 50 см. Излизането на повърхността става на пролет, когато температурата на почвата на дълбочина 10 см. се повиши до 13 градуса и се увеличи влажността й. След излизането на повърхността в стремежа си да намерят подходяща храна, бръмбарите могат да преминат значителни разстояния. Изгризват листата на картофите.

В процеса на своето развитие те преминават през 4 възрасти. Особено вредоносни са ларвите от втора и трета възраст. Завършват развитието си за около 20 дни, след което отиват в почвата и какавидират. След 1-2 седмици излизат бръмбарите от второто поколение.
Views: 2333